Tutti Frutti Smoothie 1 mango 1 frozen banana 1 orange 1 c frozen peaches 1… - DIETBO | Fast Recipes & Meal Planner : dietbo.com
Quick Dinner

Tutti Frutti Smoothie 1 mango 1 frozen banana 1 orange 1 c frozen peaches 1…

Tutti Frutti Smoothie πŸŠπŸ‘πŸŒ
1 mango
1 frozen banana
1 orange
1 c frozen peaches
1/2 coconut yogurt
1/2 water
1 tbsp baobab powder (optional)
Place all ingredients in a high speed blender and slowly increase to high.
Top with any fruit you like, chia seeds and a dollop of coconut yogurt.

Related Articles

Back to top button