Γρήγορο Δείπνο

Superfood της εβδομάδας: Ρόδι Το ρόδι είναι ένα από τα παλαιότερα γνωστά…

Superfood of the week: Pomegranate ❤
The pomegranate is one of the oldest known fruits, found in writings and artifacts of many cultures and religions. This nutrient dense, antioxidant rich fruit has been revered as a symbol of health, fertility and eternal life. Seeding a pomegranate may seem like a lot of work for just a piece of fruit but getting at those seeds are well worth it. The pomegranate is a nutrient dense food source rich in phytochemical compounds. Pomegranates contain high levels of flavonoids and polyphenols, potent antioxidants offering protection against heart disease and cancer. A glass of pomegranate juice has more antioxidants than red wine, green tea, blueberries, and cranberries. Oh yeah and thy are super YUMMY and make everything look pretty! 😋

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek