Γρήγορο Δείπνο

Superfood της εβδομάδας: Λωτός Ο φρέσκος λωτός περιέχει αντιοξειδωτική ένωση…

Superfood of the week: Persimmon 🌸
Fresh persimmons contain anti-oxidant compounds like vitamin-A, beta-carotene, lycopene, lutein, zea-xanthin and cryptoxanthin. Together, these compounds function as protective scavengers against oxygen-derived free radicals and reactive oxygen species (ROS) that play a role in aging and various disease processes. They are also a very good source of vitamin-C. The fruit is high in many valuable B-complex vitamins such as folic acid, pyridoxine (vitamin B-6), thiamin…etc. Fresh Persimmon fruits also contain healthy amounts of minerals like potassium, manganese, copper and phosphorus. Oh yeah and they are delicious, I like to eat them when they are really soft and ripe! They are in season so now is the time to indulge!

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek