Γρήγορο Δείπνο

Καλή Χρονιά σε όλους! Έχει περάσει λίγος καιρός από την τελευταία μου ανάρτηση. Ήμουν…

Happy New Years everyone! It’s been a little while since my last post. I’ve been on a bit of a staycation. I decided to start the year off with a parasite cleanse. A parasite cleanse is a good precursor to any other cleanse because if parasites are lurking the body won’t fully heal. I plan to this cleanse with a few others leading into the spring months. There’s also some exciting news that I’ll be announcing in the next couple of weeks, not to give too much away but it has to do with a recipe book. Oh now I’ve said too much! 😜 This here is a shot of wheatgrass with lemon and celery and a tall glass of mixed veggie juice. Since parasites feed on sugar I am avoiding most fruits at the moment. Hope your all having a fabulous and healthy day! 😘

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek