Γρήγορο Δείπνο

Θέλει κανείς να μάθει πώς να φτιάχνει γάλα Tigernut?? Είναι η πιο πρόσφατη εμμονή μου και…

Anyone want to learn how to make Tigernut Milk?? It’s my newest obsession and it’s not even a nut, it’s actually from the tuber family which are known as root vegetables. They have numerous health benefits such as being high in good fats. They are allergen free and also contain something called resistant starch which is a prebiotic that feeds the good bacteria in your gut. If you can get your hands on these I suggest you do, your taste buds and your digestive system will thank you!! I’ll be posting a video in the next few days on how to make your own tigernut milk. It’s super easy and beyond yummy!!

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek